Avís legal i privacitat

CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), LONIX INVEST SL informa que és titular del lloc web   www.lonix.es.   D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, LONIX INVEST SL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és LONIX INVEST SL, amb CIF B62730171 i domicili social a JULI GALVE Brusson 2-6 08918, BADALONA (BARCELONA), inscrita al Registre Mercantil, en el tom 34.095, foli 0074, full 241.317 i inscripció 1 . l’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és:   lopd@lonix.es.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de LONIX INVEST SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de LONIX INVEST SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de LONIX INVEST SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per LONIX INVEST SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per LONIX INVEST SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

LONIX INVEST SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

LONIX INVEST SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, LONIX INVEST SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

LONIX INVEST SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el   temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de LONIX INVEST SL amb CIF B62730171 i domicili social situat a JULI GALVE Brusson 2-6 08918, BADALONA (BARCELONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, LONIX INVEST SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

LONIX INVEST SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que LONIX INVEST SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic   lopd@lonix.es.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

LONIX INVEST SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de LONIX INVEST SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de LONIX INVEST SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de LONIX INVEST SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i   emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de LONIX INVEST SL

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

LONIX INVEST SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. LONIX INVEST SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), LONIX INVEST SL informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil a la Xarxa Social Facebook, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de LONIX INVEST SL:

CIF: B62730171

DIRECCIÓ: JULI GALVE Brusson 2-6 08918, BADALONA (BARCELONA)

CORREU ELECTRÒNIC:   lopd@lonix.es

DOMINI WEB:   www.lonix.es

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per LONIX INVEST SL, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

LONIX INVEST SL té accés i tracta la informació pública de l’usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporades a cap fitxer.

En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercits davant LONIX INVEST SL, d’acord amb la RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.

Rectificació: només es satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de LONIX INVEST SL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret ha de exercir-lo davant la Xarxa Social.

Cancel·lació i / o oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de LONIX INVEST SL, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.

LONIX INVEST SL realitzarà les següents actuacions:

Accés a la informació pública del perfil.

Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de

LONIX INVEST SL.

Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L’usuari, un cop unit a la pàgina de LONIX INVEST SL, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i / o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , LONIX INVEST SL es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

LONIX INVEST SL no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges es puguin publicar en la pàgina no seran emmagatzemades a cap fitxer per part de LONIX INVEST SL, però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

LONIX INVEST SL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cada un d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades a la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui d’aplicació.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

publicitat

LONIX INVEST SL utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la RGPD i de la LSSI-CE .

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de LONIX INVEST SL perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

CLÀUSULA INFORMATIVA RGPD I LSSI-CE

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de LONIX INVEST SL amb CIF B62730171 i domicili social situat a JULI GALVE Brusson 2-6 08918, BADALONA (BARCELONA), amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. En compliment amb la normativa vigent, LONIX INVEST SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

LONIX INVEST SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que LONIX INVEST SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic   lopd@lonix.es.

Així mateix i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

  • He llegit i accepto rebre publicitat o informació promocional de LONIX INVEST SL.
  • He llegit i no accepto rebre publicitat o informació promocional de LONIX INVEST SL.

L’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic:   lopd@lonix.es.

Nom i cognoms o Raó social:

DNI o CIF:

Signatura de l’interessat.

CLÀUSULA PER INTRODUIR EN EL FORMULARI WEB AMB PUBLICITAT

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de LONIX INVEST SL amb CIF B62730171 i domicili social situat a JULI GALVE Brusson 2-6 08918, BADALONA (BARCELONA), amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li comunicacions comercials que puguin ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, LONIX INVEST SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

LONIX INVEST SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que LONIX INVEST SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic   lopd@lonix.es.

Així mateix i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

  • He llegit i accepto rebre publicitat o informació promocional de LONIX INVEST SL.
  • He llegit i no accepto rebre publicitat o informació promocional de LONIX INVEST SL.

L’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic:   lopd@lonix.es.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

CLÀUSULA PER INTRODUIR EN EL FORMULARI WEB

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de LONIX INVEST SL amb CIF B62730171 i domicili social situat a JULI GALVE Brusson 2-6 08918, BADALONA (BARCELONA), amb la finalitat d’atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, LONIX INVEST SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

LONIX INVEST SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que LONIX INVEST SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic   lopd@lonix.es.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.

CLÀUSULA NEWSLETTER

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que el correu electrònic que ens ha proporcionat serà incorporat al sistema de tractament titularitat de LONIX INVEST SL amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud de subscripció i poder remetre periòdicament el nostre   Newsletter.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament mitjançant un escrit a la nostra adreça JULI GALVE Brusson 2-6 08918,

BADALONA (BARCELONA).

Mentre no ens comuniqui el contrari entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que d’acord amb l’article 21.1 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, realitzada la seva sol·licitud de subscripció, comptem amb el seu consentiment per al tractament de les seves dades, d’acord amb les finalitats esmentades.

Així mateix, l’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, cancel·lant la seva subscripció al Butlletí de Notícies, enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic   lopd@lonix.es.

La confirmació de la subscripció implica l’acceptació d’aquesta clàusula.

Call Now Button¡Llámanos!