Certificat energètic

d’ edificis i vivendes

Certificació energètica d’edificis i habitatges. Tramitació del certificat mitjançant l’ICAEN, recolzant-nos en el nostre de personal qualificat per desenvolupar aquesta activitat.

El certificat energètc proporciona informació útil a l’usuari sobre el seu habitatge.

¿En que consisteix el certificat energètic?

El certificat energètic és un document oficial redactat per un tècnic competent que inclou informació objetiva sobre las característiques energètiques d’un inmoble.

La certificació energètica qualifica un un inmueble calculant el seu consum anual d’energía per satisfer les condicions de confort, en funció del seu ús i les seves característiques tèrmiques.

Tenen la obligació de posseit aquest certificat:

  • Edificis de nova construcció. (Des de 01/10/2007)
  • Edificis o part (planta/vivenda/apartament/local) de edificis existents que vagin a vendre o llogar-se a un nou arrendatari. (Des de 01/06/2013)
  • Edifici o part del edifici existent on una entitat pùblica ocupi una superfície superior a 250m2 y sigui freqüentada habitualment per el pùblic.

¿Vol vendre l’habitatge o rentar una vivenda?

Nosaltres gestionem el seu certificat energètic.

Trunca’ns i un tècnic t’assessorarà sobre la necesitat del certificat energètic, visitarà el teu habitatge o un edifici a certificar i ens encarregarem de la seva tramitació devant l’Administració.

Call Now Button¡Llámanos!