Què inclou el preu?

Instal·lació-substitució de Caldera o Escalfador

EL PREU INCLOU:

 1. Impostos vigents (IVA 21%).
 2. Desmuntatge, retirada i gestió de residus del Aparell existent en un Gestor homologat per la Generalitat de Catalunya.
 3. Instal·lació del nou Aparell a la mateixa ubicació i la seva connexió a les preses de gas, calefacció i aigua calenta existents.
 4. Instal·lació del kit estàndard per als PdC (Productes de Combustió), subministrat pel fabricant i que consta de: CODO de 90º i tub concèntric d’1 metre.
 5. En aparells de Condensació, connexió a desaigües mitjançant el tub estàndard subministrat pel fabricant.
 6. Posada en marxa del nou aparell.
 7. Certificat de conformitat segons RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis).

Instal·lació de Bomba de Calor.

En Mono Split 1×1 EL PREU INCLOU:

 1. Impostos vigents (IVA 21%).
 2. Fins a 4 metres de línia frigorífica amb aïllament tèrmic. Canaleta interior fins a 3 metres.
 3. Fins a 4 metres de tuberia per a desaigües de condensats.
 4. Fins a 4 metres de línia elèctrica.
 5. Suports i/o Silentblocs estàtics.

En Multi Split 2×1 EL PREU INCLOU:

 1. Impostos vigents (IVA 21%).
 2. Fins a 8 metres de línia frigorífica amb aïllament tèrmic. Canaleta interior fins a 4 metres.
 3. Fins a 7.5 metres de tuberia per a desaigües de condensats.
 4. Fins a 8 metres de línia elèctrica.
 5. Suports i/o Silentblocs estàtics.

El que NO està inclòs al preu:

 1. Instal·lació del nou Aparell en una ubicació diferent a la original. Desplaçament de les preses de gas, calefacció, aigua, electricitat i evacuació.
 2. Accessoris per als PdC (Productes de Combustió) que no s’inclouen en el kit estàndard.
 3. Accessoris i elements per a la evacuació de condensats per mitjans mecànics (Ex. Bomba de condensats).
 4. Termòstats, Programadors i Regulació d’Aparells no inclosos de sèrie a l’Aparell.
 5. Treballs d’obra, fusteria, electricitat, etc.(Ex. Realització de ventosa amb perforació de mur, tall en vidre, perforació de fogons de marbre, granit, execució d’apertures en sostres, desmuntatge de sostre d’alumini o d’un altre material).
 6. Treballs en vertical que precisen d’elements d’alpinisme; ajuda d’elements d’elevació, com per exemple una grua.
 7. Treballs en circuit hidràulic, purga i/o equilibrat de radiadors.
 8. Adequació del Quadre General de Comandament, Protecció Elèctrica i Ampliacions de Potència.
 9. En Bombes de Calor, el desmuntatge, retirada i gestió de residus d’Aparells, circuits i refrigerants existents.
 10. Certificacions Oficials, tasses i costs de connexió en cas de tenir que donar d’Alta al Subministrament.
Call Now Button¡Llámanos!